Elinvoimaisten elinkeinojen Nurmijärvi

Kasvatamme työpaikkaomavaraisuutta

Yritykset, nykyiset ja uudet, ovat Nurmijärven elinvoimaisuuden lähde. Vahvuuksiamme korostaen tavoittelemme työpaikkaoma varaisuuden nousua, jotta yhä useampi
nurmij­ärveläinen­­ voisi­ tulevaisuudessa ­käydä töissä­ omassa kotikunnassaan.

Tavoittelemme työpaikkaomavaraisuuden nousua 70 prosenttiin

  • Tuemme­ yritysten kehittymistä ­ja ­laajenemismahdollisuuksia ­räätälöidysti ­yritysneuvonnan­ ja­ kaavoituksen­ keinoin.
  • Varmistamme monipuolisten yritystonttien riittävyyden hyvillä logistisilla sijainneilla ennakoiden tulevaisuuden tarpeita.
  • Tavoittelemme työllistäviä toimijoita, joille sijainti on keskeinen tekijä.

Edistämme matkailun kehittymistä

Tulevaisuuden Nurmijärvi on suosittu matkailukohde. Matkailun, kulttuurin ja tapahtumatoiminnan toimintaedellytysten kehittämiseksi toimimme ­eri­yritysten ­ja­ yhteisöjen aktiivisena­ yhteentuojana ­ja ­mahdollistamme­ erilaista toimintaa. Lisäämme matkailukohteidemme tunnettuutta.

Mahdollistamme matkailun, kulttuurin ja tapahtumatoiminnan toimintaedellytyksiä sekä keskeisten matkailukohteiden kehittymistä

  • Tuemme matkailu- ja palveluyrittäjiä liiketoiminnan kehittämisessä.
  • Kehitämme ja markkinoimme kunnan omia matkailu-, luonto-, ja kulttuurikohteita näiden omaleimaisten identiteettien kautta.
  • Edistämme ja mahdollistamme tapahtumatuotantoa yhteistyössä tapahtumatuottajien ja lähikuntien kanssa.

Teemaa toteuttavat ohjelmat ja suunnitelmat kunnassa

  • Elinkeinopoliittinen ohjelma
  • Maankäytön tavoiteohjelma
  • Maapoliittinen ohjelma
  • Matkailun kehittämisohjelma