Lasten ja nuorten Nurmijärvi

Nurmijärvellä on perinteisesti ollut paljon lapsia – ja on edelleenkin. Olemme yksi nopeimmin kasvavista kunnista, ja meillä syntyy paljon lapsia. Siksi lapsiperheiden palvelut ja hyvinvointi ovat meille sydämen asia.

Meillä lapsesi on hyvässä huomassa neuvolaikäisestä ylioppilaaksi. Päiväkodit ja koulut ovat lähellä, harrastusmahdollisuuksia on kulttuurista liikuntaan ja julkinen liikenne toimii.

Nurmijärvellä tavallinen arki arvostetaan korkealle. Painotamme lapsiperhemyönteisyyttä samalla kun mahdollistamme parempaa arkea kaikenikäisille. Nurmijärvellä palvelut tukevat asukkaiden hyvinvointia eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa.

Näihin asioihin panostamme tulevina vuosina

Tarjoamme laadukkaita varhaiskasvatus- ja opetuspalveluita

  • Varmistamme laadukkaat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla.
  • Panostamme varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilojen monikäyttöisyyteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen.

Toimimme edelläkävijöinä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä

  • Kehitämme alkuluokkatoimintaa luodaksemme yksilöllistä kehitystä tukevan alun lapsen koulupolulle.
  • Varmistamme riittävän ja monipuolisen tuen oppimiseen lapsille ja nuorille.
  • Huolehdimme varhaisen tuen avulla nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnista sekä  ennaltaehkäisemme syrjäytymistä.
  • Kehitämme lasten ja perheiden kohtaamispaikkoja osana perhekeskustoimintaa.

Mahdollistamme parempaa arkea monipuolisten kulttuuri- ja liikuntapalveluiden avulla

  • Mahdollistamme kulttuurihyvinvointia eri ikäryhmien tarpeet huomioiden sekä matalankynnyksen lähitapahtumia.
  • Mahdollistamme omaehtoista arkiliikuntaa sekä liikuntaneuvontaa eri-ikäisille.