Kuntastrategia 2022-2030

Nurmijärvi – tavoitteena paremman arjen ilmiö

Yhteiskuntamme elää myllerrysten keskellä. Pandemia, sota, työelämän muutos, ikääntyminen, ilmastonmuutos, syntyvyyden väheneminen, digitalisaatio, uudet hyvinvointialueet… Samalla kunnan on määriteltävä oma roolinsa ja tehtävänsä nykyisessä maailmassa.

Tarvitsemme suuntaviittoja, joita tavoittelemme kunnassa tehtävällä työllä. Tarvitsemme yhdessä sovittuja tavoitteita, joiden eteen teemme töitä.

Tämä strategia on Nurmijärven suuntaviitta vuosille 2022–2030. Se on syntynyt vuoro-puhelussa kuntalaisten, kunnan työntekijöiden, päättäjien, elinkeinoelämän ja muiden kunnan sidosryhmien kanssa. Se on hioutunut timantiksi kyselyiden ja työpajojen myötä. Valinnat ovat kirkastuneet ja tavoitteet ovat valmiina konkretisoitumaan. Strategiaa
viedään kunnassa käytäntöön ohjelmilla ja suunnitelmilla. Näistä tärkeimmät on listattu violettien ympyröiden sisälle jokaisella aukeamalla.

Nurmijärvi on ilmiö ja kasvu on viimevuosina vain vahvistanut ilmiötä. Me emme kuitenkaan halua olla perässä vedettävä makuuvaunu pääkaupunkiseudulle, vaan Nurmijärvi haluaa olla paremman arjen ilmiö. Hyvinvoiva, turvallisen ja monipuolisen asumisen, sekä elinvoimaisten elinkeinojen kunta. Asukas- ja asiakaslähtöinen, vastuullinen ja rohkea.

Mikä sen parempaa olisikaan kuin parempi arki? On aika päästää strategia irti ja näyttää mihin se pystyy. Valitse suosikkisi tavoitteista ja kääri hihat. Aseta mittarit tai sytytä valot, joiden avulla löydät paremmin perille. Innostu, äläkä päästä itseäsi tai muita ilmiöntekijöitä helpolla. Mutta varo – sillä tätä strategiaa ei ole tehty paperitiikeriksi!

Nurmijärvellä maaliskuussa 2022
Outi Mäkelä
kunnanjohtaja