Hyvinvoiva Nurmijärvi

Panostamme vaikuttaviin ja oikea-aikaisiin peruspalveluihin

Nurmijärvellä tavallinen arki arvostetaan korkealle. Painotamme lapsiperhemyönteisyyttä samalla kun mahdollistamme parempaa arkea kaikenikäisille. Nurmijärvellä palvelut tukevat asukkaiden hyvinvointia eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa.

Tarjoamme laadukkaita varhaiskasvatus- ja opetuspalveluita

 • Varmistamme laadukkaat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla.
 • Panostamme varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilojen monikäyttöisyyteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen.

Toimimme edelläkävijöinä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä

 • Kehitämme alkuluokkatoimintaa luodaksemme yksilöllistä kehitystä tukevan alun lapsen koulupolulle.
 • Varmistamme riittävän ja monipuolisen tuen oppimiseen lapsille ja nuorille.
 • Huolehdimme varhaisen tuen avulla nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnista sekä
  ennaltaehkäisemme syrjäytymistä.
 • Kehitämme lasten ja perheiden kohtaamispaikkoja osana perhekeskustoimintaa.

Mahdollistamme parempaa arkea monipuolisten kulttuuri- ja liikuntapalveluiden avulla

 • Mahdollistamme kulttuurihyvinvointia eri ikäryhmien tarpeet huomioiden sekä matalankynnyksen lähitapahtumia.
 • Mahdollistamme omaehtoista arkiliikuntaa sekä liikuntaneuvontaa eri-ikäisille.

Edistämme nurmijärveläisten työllistymisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia osallistua työelämään

 • Kehitämme työllisyyspalveluiden toimintamalleja ja sisältöjä.
 • Edistämme erityistä tukea tarvitsevien työllistymismahdollisuuksia. Tekemällä yhteistyötä yritysten ja eri yhteisöjen kanssa.

Varmistamme toimivan yhteistyön rakentumisen hyvinvointialueen kanssa

 • Toimimme aktiivisesti asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi sekä asiakaslähtöisyyden huomioimiseksi.

Toimimme eri yhteisöjen aktivoijana ja erilaisen toiminnan mahdollistajana

Nurmijärveläisten parempi arki syntyy kumppanuudessa yritysten, kolman-nen sektorin ja eri yhteisöjen kanssa – yhdessä tuotamme palveluja, edistämme asukkaidemme hyvinvointia ja rakennamme uutta.

Edistämme kunnassa palvelujen tuottamista yhteistyössä yritysten, kolmannen sektorin sekä eri yhteisöjen kanssa

 • Hyödynnämme palvelutuotannossa ja investointihankkeissa
  yksityisiä palveluntuottajia ja kolmannen sektorin toimijoita.
 • Edistämme toimivan yhteistyön rakentumista kunnan ja eri
  toimijoiden välillä.
 • Tuemme erilaisen harrastustoiminnan kehittämistä sekä erityisesti ikäihmisten aktiivisen arjen mahdollisuuksia avustamalla kolmannen sektorin toimijoita.
 • Kehitämme ikäihmisten ja muiden erityisen tuen tarpeessa olevien kuntalaisten yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa yhdessä kuntalaisten, järjestöjen sekä eri yhteisöjen kanssa.

Teemaa toteuttavat ohjelmat ja suunnitelmat

 • Palveluiden järjestämissuunnitelma
 • Palveluverkkosuunnitelma
 • Hyvinvointisuunnitelma
 • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
 • Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelma